top of page

L'activitat pastoral de la Unitat Pastoral Parroquial de Súria s'estructura en tres àmbits:​ la formació cristiana, la litúrgia i la caritat.

FORMACIÓ CRISTIANA

CREIXEM AMB JESÚS

Creixem amb Jesús ofereix formació cristiana a les famílies amb fills a partir de tercer de primària. Els infants tenen una trobada setmanal amb el seu grup, en què s'alternen sessions de Tabor (oratori) i Cenacle (catequesi). Els pares i mares tenen una trobada mensual de formació per acompanyar els seus fills en el camí de la fe. Les famílies també participen als Diumenges Familiars.

DIUMENGES FAMILIARS

Els Diumenges Familiars s'adreça a famílies amb infants d'entre 6 i 14 anys. Consta d'una trobada mensual en horari de diumenge al matí orientada a la descoberta de la litúrgia i la participació a la missa dominical amb la comunitat. 

12xDÉU
12xDÉU és el grup d’infants i adolescents que ja han fet la primera comunió i desitgen continuar coneixent Jesucrist. A través de dinàmiques, jocs, serveis i moments de pregària i reflexió, aprofundeixen en la seva identitat cristiana i en el seguiment de Jesucrist en la seva vida quotidiana.

 

ALPHA
Alpha és un mètode evangelitzador que consisteix en un seguit de sopars acompanyats d’un tema en la recerca del sentit de la vida seguint l’estil de Jesús i la seva Església. S’acaba el vespre amb una posada en comú en grups petits sobre el tema presentat.

PETJADES

Petjades és el grup que ofereix una continuació després d'Alpha. Es reuneix dos cops al mes per compartir sobre la vida i la fe a partir de la lectura del llibre Converses amb l'ermità de Sant Miquel de Turbians, de Mn. Francesc Cima.

VIDA CREIXENT
Vida Creixent és el moviment cristià de gent gran per donar qualitat de vida als anys. Hi ha un grup a Súria i un grup a Valls de Torroella que reuneix persones de diferents parròquies agrupades. Es reuneixen un cop al mes.

GRUP D'ORACIÓ I AMISTAT

El Grup d'Oració i Amistat es reuneix cada dues setmanes per compartir una estona de pregària a partir de la lectura de l'Evangeli del diumenge. 

GRUP DE FORMACIÓ D'ADULTS

El Grup de Formació d'Adults ofereix una trobada mensual de formació per a fonamentar la nostra vida en Crist i poder donar raó de la nostra fe davant el món. 

LITÚRGIA

LITÚRGIA

L'equip de Litúrgia prepara l'animació litúrgica dels temps litúrgics (Advent, Nadal, Quaresma i Pasqua), així com de les festes i solemnitats de l'any. Aquest equip coordina i vetlla per totes les persones que intervenen en la litúrgia i la preparació del temple (lectors, músics, neteja i dec​oració...). 

SAGRAMENTS

Els sagraments són la celebració dels moments i compromisos personals i comunitaris importants de la vida beneïts per la gràcia de Déu en la seva Església. Més informació aquí

CARITAT

CÀRITAS

Càritas és l'acció organitzada de la comunitat cristiana per promoure el desenvolupament humà integral de les persones i els pobles, especialment dels més pobres i exclosos. La nostra Càritas parroquial desenvolupa diversos projectes: el banc d'aliments, el cosidor, la cèl·lula d'usuaris... També gestiona ajudes econòmiques puntuals. Tot això és possible gràcies als col·laboradors, als voluntaris i a la treballadora social.

MANS UNIDES

Mans Unides és l'ONG de l'Església Catòlica per al desenvolupament dels països del Tercer Món. Cada febrer organitza la "Campanya contra la fam", en què es col·labora econòmicament en els projectes diocesans. Al voltant d'aquesta data s'organitzen activitats de pregària i sensibilització, així com el "Dia del dejuni voluntari". 

 

PASTORAL DE LA SALUT

L'equip de Pastoral de la Salut s'encarrega de l'atenció als malalts de la nostra comunitat i a les seves famílies i cuidadors. Aquesta atenció es concreta en visites al domicili, a l'hospital o telefòniques, en què s'ofereix companyia, pregària i els sagraments (Eucaristia, Reconciliació i Unció dels malalts), si així es desitja. Aquest equip també s'encarrega de l'acompanyament en la mort i el dol.

bottom of page