top of page

Vot de poble a Sant Sebastià

Dissabte 20 de gener, festa de Sant Sebastià, Súria va renovar fidelment el vot de poble, que de manera ininterrompuda es manté des del 1885. Tal com consta en el Pòrtic del programa d’actes, escrit pel regidor de cultura i turisme, Albert Fàbrega Enfedaque, "el culte de Sant Sebastià a Súria venia de molt més endarrere. En la consueta de 1697-1710, llibre on consten les cerimònies litúrgiques de l’església de Sant Cristòfol, es diu que 'lo dia de Sant Sebastià se acostuma dir missa matinal y fer professó per lo Lloch, y repicar las campanes petites lo dia antes'."

A l’església parroquial de Sant Cristòfol, amb la presència de part de la corporació municipal, encapçalada per l'alcalde, tingué lloc la solemne celebració eucarística, presidida pel bisbe de Solsona, Mons. Francesc Conesa, acompanyat pel vicari general del bisbat, Mn. Marc Majà, pel rector de la UPP de Súria, Mn. Joan F. Casals, i pels preveres Mn. Paco Bernabé, Mn. Antoni Guixé, Mn. Lluís Prat, Mn. Josep Maria Sancliments i Mn. Ramon Viladés.

La missa comptà amb la participació d’un nombrós grup de cantaires i amb l’acompanyament d’harmònium, i tot va contribuir a fer més lluïda la celebració, que conclogué amb el cant dels Goigs de Sant Sebastià, de Mn. Antoni Malats.

En l’homilia, el bisbe Francesc feu una breu ressenya biogràfica del sant màrtir, clar testimoni de coherència i fidelitat a la seva fe. També remarcà, traslladant-ho als temps actuals, que molts cristians pateixen persecucions en diversos països del món i esdevenen màrtirs per defensar l’Evangeli.

El bisbe Francesc constatà que el perill d’avui dia rau en la pressió de l’ambient, que convida a abandonar Crist i l’Església. Malgrat que el missatge evangèlic incomoda moltes persones i que, com deia Sant Agustí, la persecució sempre existirà a l’Església, hem de reivindicar, sense estridències ni violències, sinó amb serenor, cordialitat i amb l’exemple, que som cristians.


Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page