Mètode evangelitzador que consisteix en un seguit de sopars acompanyats d’un tema en la recerca del sentit de la vida seguint l’estil de Jesús i la seva Església. S’acaba el vespre en una posada en comú amb grups petits sobre el

tema presentat.

©2019 by Unitat Parroquial de Suria. Proudly created with Wix.com