Moviment de gent gran per a donar qualitat de vida als anys. Hi ha un grup a Súria i un grup a Valls de Torroella que reuneix persones de diferents parròquies agrupades. 
 

©2019 by Unitat Parroquial de Suria. Proudly created with Wix.com